Tarieven*

Intakegesprek

(Duur +/- 90 minuten)

€50

Sessie

(Duur +/- 60 minuten)

€50

Huisbezoek

De bijkomende verplaatsingskosten bedragen € 0,50 p/km (berekend vanaf praktijkadres naar adres en retour). De maximale afstand voor een huisbezoek bedraagt 20 km (enkele reis). 

€60

Verslag

€20

Een terugbetaling door de mutualiteit is niet mogelijk . Wel blijken sommige werkgevers de kosten van de behandelingen te vergoeden (vraag naar de mogelijkheden bij uw eigen werkgever).

Slachtoffers (nabestaande van slachtoffers) van geweld en/of seksueel misbruik kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Klik op één van onderstaande websites om te lezen op welke wijze u deze vergoeding kunt aanvragen.   (*) Algemene voorwaarden

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om voorafgaande een afspraak de algemene voorwaarden te lezen.

Afspraak verzetten of afzeggen
Afzeggingen of verplaatsingen gemaakt binnen 24 uur voor de afspraak zullen worden aangerekend.

Betaling
Alle betalingen gebeuren in contant ter plaatse. Er bestaat helaas geen mogelijkheid om met betaalkaarten of cheques te betalen.

Sessieduur
De prijzen zijn per consult. Het intakegesprek en de sessies nemen per keer ongeveer 60 minuten in beslag. Na het intakegesprek kan ik u eventueel een indicatie geven van het aantal te verwachten sessies. Aangezien dit een indicatie betreft, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Professionaliteit jegens cliënten

 1. Ik zal de verantwoordelijkheid nemen voor het stellen van duidelijke, passende en cultureel wenselijke grenzen voor het eventuele fysieke contact met mijn cliënten.
 2. Ik zal geen seksuele relatie met mijn cliënten aangaan.
 3. Ik zal duidelijke afspraken met mijn cliënten maken en alle afspraken nakomen die in verband met de professionele therapierelatie zijn gemaakt.
 4. Ik zal erop toezien dat al mijn cliënten voor of tijdens de eerste sessie de aard van therapie, de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en de andere voorwaarden in de overeenkomst begrijpen.
 5. Ik zal naar waarheid vermelden wat mijn kwalificaties, mijn expertise en mijn ervaring als therapeut zijn.
 6. Ik zal niet bewust misleidende mededelingen doen of valse verwachtingen scheppen bij mijn cliënten over de resultaten van het therapeutisch proces of over mij als hun therapeut.
 7. Ik zal mijn cliënten of toekomstige cliënten geen informatie of advies geven waarvan ik weet of redelijkerwijs zou kunnen weten dat het misleidend is.
 8. Ik zal niet willens en wetens aspecten van de therapeut - cliëntrelatie gebruiken voor mijn eigen persoonlijke, professionele of financiële voordeel of gewin.
 9. Ik zal het recht van de cliënt om de therapie op elk gewenst moment te beëindigen respecteren. Ik zal alert zijn op aanwijzingen dat de cliënt niet langer profijt heeft van onze relatie.
 10. Als ik geloof dat een cliënt beter gediend zou zijn met een andere therapeut, of met een andere vorm van ondersteuning, zal ik hem aanmoedigen te wisselen.
 11. Ik zal mijn cliënten adviseren zich tot andere professionele instanties te wenden wanneer mij dit passend of nodig lijkt.
 12. In het geval een cliënt van plan is zichzelf of een ander in gevaar te brengen zal ik alle stappen zetten die redelijkerwijs van mij verwacht kunnen worden om de juiste instanties op de hoogte te stellen.

Vertrouwelijkheid / Privacy

 1. Ik zal de vertrouwelijkheid van de informatie over mijn cliënten respecteren, behalve als mijn cliënt mij toestemming geeft informatie te verschaffen of als de wet zulks vereist.
 2. Ik zal mijn cliënten toestemming vragen alvorens hun namen te noemen, hen als referent op te geven of andere informatie te verschaffen waardoor zij als cliënt herkenbaar zijn.
 3. Ik zal goedkeuring vragen aan de persoon die therapie volgt, voordat ik informatie geef aan de persoon die mij hiervoor betaalt.

Geen medische behandeling
De methoden die ik gebruik vervangen nooit een medische behandeling. U dient zich dan ook ten alle tijden te houden aan de adviezen van uw medische behandelaar.

Afbreken van de behandeling
De cliënt behoudt ten alle tijden het recht om het behandelingstraject te stoppen. Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende motivatie bij de cliënt aanwezig is, behoud ik mij het recht om de behandeling te stoppen.

Betwisting
Mocht u na afloop van het behandelingstraject niet tevreden zijn, is er geen recht op terugbetaling.

Aanvaarding
Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Mentaal Gezond
Sint Hubertusstraat 55
3690 Zutendaal

Ondernemingsnummer: 0843.964.633

IBAN: BE86 068 8945654 50