De gevolgen van kindermishandeling en seksueel misbruik op de langere termijn

09-11-2018

Regelmatig horen we in de media berichten over kindermishandeling of seksueel misbruik. De meeste mensen hebben daar geen beelden bij en kunnen zich niet voorstellen wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers op de langere termijn.

Wanneer slachtoffers van kindermishandeling of seksueel misbruik volwassen zijn, kan dit invloed hebben op wat ze van andere volwassenen verwachten. In de relatie met anderen kan dit leiden tot misverstanden en spanningen. Soms kan het zo zijn dat een gemis uit de kindertijd moet worden gecompenseerd, of dat men er niet in slaagt het vertrouwen van de anderen te winnen.

Vooral de gevolgen van seksueel misbruik kunnen in een relatie tot ongewilde spanningen leiden. Lichamelijke aanrakingen hebben soms een negatieve betekenis.

Psychosomatische klachten
Kindermishandeling en seksueel misbruik kunnen zelfs leiden tot lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn. Vaak hebben deze klachten een psychische oorzaak. Men spreekt dan van psychosomatische klachten.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Bepaalde gebeurtenissen zoals kindermishandeling en seksueel misbruik kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerkt' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een 'posttraumatische stress-stoornis' (PTSS).

Dissociatieve stoornis
Een dissociatieve stoornis is een psychische aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Dissociatie is een verschijnsel dat vrijwel iedereen wel kent (bijvoorbeeld dagdromen of verstrooidheid), maar als de verschijnselen zo erg worden dat een mens niet meer normaal kan functioneren, is er sprake van een stoornis.
Dissociatie wordt veroorzaakt door angst. Normaal gesproken volgt op angst een vecht- of een vluchtreactie. Indien men niet kan vechten of vluchten, en men gedwongen is in een angstige situatie te blijven, kunnen de hersenen besluiten zich te onttrekken aan de wereld. Hebben de hersenen de dissociatie eenmaal ontdekt, dan kunnen ze dit ongevraagd gaan herhalen. Zo kan men gaan dissociëren op momenten dat men akelige herinneringen zich bijna herinnert. De hersenen schakelen zich als het ware uit. De persoon staart wat voor zich uit, is 'van de wereld'. Mensen hebben 'gaten in hun dag' ze kijken ze op de klok, voor hun gevoel vijf minuten later is het opeens drie uur later. Ze hebben geen herinneringen aan de afgelopen drie uur, en waren helemaal 'weg'.

Het kan leiden tot grote concentratiestoornissen. De persoon presteert soms onder zijn niveau tijdens studie en werk.

Verslaving
Soms worden de herinneringen aan de mishandeling of het seksueel misbruik ondraaglijk en komt men in de verleiding om alcohol of drugs te gaan gebruiken. Door het gebruik van alcohol of drugs kan men tijdelijk de pijn verzachten. Binnen korte tijd zijn de alcohol en drugs geen hulpmiddel meer maar een verslaving.

Zelfverwonding
Zelfverwonding is meestal een manier om woede af te reageren. Het lichaam dat het misbruik heeft ondergaan en, in de ogen van het slachtoffer, het misbruik mede heeft uitgelokt, wordt op die manier 'gestraft'. Aan de andere kant kan het voor het slachtoffer een manier zijn om letterlijk te voelen dat hij of zij nog leeft: de ellende heeft de emoties afgestompt

Therapie
Slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik vinden het vaak moeilijk om er met iemand over te praten. Vaak heeft dit te maken met schaamte of de angst om niet te worden gelooft of te worden begrepen.

Bij Praktijk Mentaal Gezond is het niet noodzakelijk om in detail over de mishandelingen of het misbruik te vertellen. Je krijgt de mogelijkheid om je opgekropte frustraties en verdriet te ventileren. Eigenlijk is dit al de eerste stap in het verwerkingsproces.

Na het ventileren van de opgekropte frustraties en het verdriet starten we met brainspotting (BSP) of EMDR, twee doeltreffende methodes om uiteindelijk weer een gelukkig leven te kunnen leiden. Een leven dat niet meer wordt beheerst door het verleden.