Brainspotting, EMDR of hypnotherapie bij seksueel misbruik

09-11-2018

Seksueel misbruik kan overal plaatsvinden binnen het gezin, familie, vriendenkring, een jeugdinstelling of op een sportclub.

Seksueel misbruik roept vaak veel verschillende emoties op. Je voelt je misschien schuldig, je schaamt je of durft er niet over te praten, waardoor het misbruik lange tijd kan voortbestaan. Gevoelens van woede en loyaliteit kunnen naast elkaar bestaan. Vaak ben je ook slachtoffer van geweld, vernedering en machtsmisbruik.

Slachtoffers van seksueel geweld ervaren enorme problemen op diverse gebieden, denk aan de doorgaans "normale" relaties ; binnen/buiten een gezin, relatie, vriendschappen, school en werk. Er heerst nog steeds een enorm taboe op seksueel geweld.

Als je je niet goed voelt bij bepaalde seksuele handelingen, kan je je misbruikt voelen. Wat men onder seksueel misbruik verstaat is dan ook zeer uiteenlopend en vooral zeer persoonlijk.

Als voormalig onderzoeker zedenzaken bij de Nederlandse politie, heb ik veel ervaring in het voeren van gesprekken met getraumatiseerde slachtoffers van seksueel misbruik.

Mensen die seksueel misbruikt zijn vinden het vaak moeilijk om er met iemand over te praten. Vaak heeft dit te maken met schaamte of de angst om niet te worden gelooft of te worden begrepen.

Bij Praktijk Mentaal Gezond is het niet noodzakelijk om in detail over je misbruik te vertellen. Je krijgt de mogelijkheid om je opgekropte frustraties en verdriet te ventileren. Eigenlijk is dit al de eerste stap in het verwerkingsproces.

Na het ventileren van de opgekropte frustraties en het verdriet starten we met brainspotting (BSP), EMDR of hypnotherapie (MHCP), zeer doeltreffende methodes om uiteindelijk weer een gelukkig leven te kunnen leiden. Een leven dat niet meer wordt beheerst door het seksueel misbruik.

Slachtoffers (nabestaande van slachtoffers) van geweld en/of seksueel misbruik
kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Klik op
één van onderstaande websites om te lezen op welke wijze je deze vergoeding kunt aanvragen.