Hypnotherapie

Tijdens een therapeutische hypnose, werken we aan het probleem.

Binnen Praktijk Mentaal Gezond werk ik met een moderne vorm van hypnotherapie (Medische Hypnose Coaching Programma). Het betreft een uitbreiding van traditionele hypnotherapie met inzichten uit onder andere:

 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Relaxatietherapie
 • Sportpsychologie

Het steeds weer moeten praten over de problemen en het analyseren van gevoelens is hierbij niet nodig.

Hoe werkt hypnotherapie?

Helaas zijn er nog vele misvattingen met betrekking tot hypnotherapie. Vaak heeft men nog het beeld van een hypnotiseur die met een pendel zijn cliënt in hypnose brengt en vervolgens de cliënt in zijn macht heeft. Een hypnotherapeut werkt op een volledige ander wijze en de cliënt behoudt ook altijd de controle.

De opbouw van de hersenen

Op de afbeelding is te zien dat onze hersenen onder andere een bewust gedeelte (Neocortex) en een onbewuste gedeelte (Limbische systeem) bevatten. Tijdens ons dagelijks functioneren maken we gebruik van zowel het bewuste als het onbewuste gedeelte van onze hersenen.  

In het onbewuste gedeelte van de hersenen bevinden zich echter een aantal elementen die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op ons dagelijks functioneren. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Irrationeel denken
  Deze gedachten kunnen een grote belemmering hebben op het functioneren. Deze gedachten zijn niet de waarheid maar wat men denkt dat de waarheid is.
  "Ik heb vorige week een slechte toets gemaakt. Vandaag zal het waarschijnlijk ook niet lukken."
 • Emoties
  Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Emoties gaan echter niet alleen met subjectieve gevoelens, maar ook met lichamelijke reacties en bepaalde expressies in het gedrag gepaard.
  Voorbeelden van emoties die het dagelijks functioneren negatief kunnen beinvloeden zijn o.a.: faalangst, stress, laag zelfbeeld, verminderd zelfvertrouwen, etc.
 • Gewoontes
  Een gewoonte is eigenlijk niets meer en niets minder dan een soort programmaatje in het onbewuste gedeelte van onze hersenen. Door bijvoorbeeld een bepaalde handeling regelmatig te doen, ontwikkelt zich een gewoonte. Dit kan variëren van een zenuwtrek tot het terugvallen op een bepaalde 'negatieve' gewoonte. Het "programma" zorgt er wel voor.
  Een voorbeeld van een negatieve gewoonte is bijvoorbeeld: drang naar zoet krijgen bij een bepaald gevoel.

De kritische factor

Op de afbeelding is te zien dat het bewuste gedeelte van onze hersenen vrij toegankelijk is terwijl ons onbewuste gedeelte wordt beschermd door een soort interne virusscanner, 'de kritische factor'. De kritische factor filtert als het ware de informatie die toegang wil krijgen tot het onbewuste gedeelte van onze hersenen. 

Gesprekstherapie

Indien men van een mentaal probleem verlost wil worden, kunnen we eventueel de hulp inroepen van bijvoorbeeld: een therapeut, psycholoog of coach. De behandelingen door een traditionele therapeut, psycholoog of coach vinden meestal in het bewuste gedeelte van onze hersenen plaats. In veel gevallen zal dit een tijdelijke verandering teweeg brengen. Maar vaak dient het probleem zich naar verloop van tijd weer aan. Om echter tot een blijvende verandering te komen, dient het probleem juist in het onbewuste gedeelte van de hersenen te worden aangepakt.

Het Medische Hypnose Coaching Programma

(MHCP)

Bij MHCP wordt er onder andere gebruik gemaakt van een therapeutische vorm van hypnose (trance) om onze 'interne virusscanner', de kritische factor tijdelijk uit te schakelen. Door het uitschakelen van de kritische factor krijgt men toegang tot het onbewuste gedeelte van de hersenen.

De behandeling zal vervolgens plaatsvinden in zowel het bewuste als het onbewuste gedeelte van de hersenen. Vele mentale problemen en blokkades kunnen op deze wijze binnen enkele sessies verholpen worden. (zie afbeelding)

Toepassingen*

MHCP kan worden toegepast voor vele klachten. Onderstaande lijst dient als voorbeeld en bevat derhalve lang niet alle zaken welke middels MHCP kunnen worden aangepakt.

 • Verwerken van traumatische ervaringen
  · Afleren van ongewenst gedrag
  · Angsten oplossen (faalangst, examenvrees, hoogte vrees, etc.)
  · Voorkomen en bestrijden van een burn-out
  · Controleren van eetgedrag
  · Beter kunnen concentreren
  · Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden
  · Nervositeit en spanning verhelpen
  · Pijnklachten verlichten
  · Stress bestrijden
  · Stoppen met roken
  · Oplossen van slaapproblemen
  · Zelfvertrouwen en/of zelfbeeld versterken
  · Enzovoorts

(*) MHCP vervangt nooit een medische behandeling en er worden ook nooit medische diagnoses gesteld. Bij twijfel zult u meteen doorverwezen worden naar een medische behandelaar.
Persoonlijkheidsstoornissen zoals bijvoorbeeld.: borderline, schizofrenie, autisme spectrum stoornis, enzovoorts, kunnen niet middels MHCP worden opgelost. Wel is bekend dat stress een negatieve invloed heeft op persoonlijkheidsstoornissen. Het reduceren van stress (met behulp van MHCP) heeft een gunstig effect op persoonlijkheidsstoornissen.