Gevolgde opleidingen

EMDR-therapie
'EMDR' staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'. EMDR wordt traditioneel gebruikt voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. EMDR verandert de emotionele intensiteit van oude herinneringen d.m.v. oogbewegingen en andere methodes om het natuurlijk verwerkingssysteem te activeren.

EMDR-therapie is een vorm van traumatherapie. Ze werd ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro in 1989. Vaak is het een snelle methode om verandering teweeg te brengen.

Traumatherapie ( Essentials & Pro):
De opleiding Traumatherapie, is gebaseerd op het werk van dr. Peter Levine, aangevuld met nieuwe inzichten en methodes uit systemisch werk en familieopstellingen. Gebleken is dat extra inzichten meestal niet helpen als een probleem zich blijft stellen. Het probleem heeft tijd genoeg gehad om zich in het lichaam te nestelen als spanning, een blokkade of verslaving. Het lichaam ervaart deze toestand bovendien als "gekend dus veilig" en zal deze niet zomaar loslaten door een gesprek.

Sportpsychologie (HBO):
Het coachen van sporters op basis van de in de sportpsychologie gehanteerde methoden.

Hypnotherapie en Regressie (HBO):
Hypnose of hypnotherapie is een zeer effectieve behandelmethode. Met behulp van een therapeutische vorm van hypnose brengt de therapeut verborgen herinneringen en traumatische ervaringen eenvoudig naar boven. De therapeut spoort ingesleten patronen en negatieve reacties op en behandelt ze kundig. Met name hardnekkige problematiek kan met hypnotherapie vaak succesvol worden aangepakt.

Brainspotting (fase I en II)
Brainspotting is een therapeutische methode, die gebruik maakt van het gezichtsveld om bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen te verwerken en uiteindelijk los te laten.

Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie (HBO):
Aandachtgerichte Cognitieve Therapie of MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) is een nieuwe effectieve vorm van psychotherapie. Het is een combinatie van Mindfulnesstechnieken en cognitieve therapie. Met MBCT leren cliënten de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zodat er innerlijke rust en vrede wordt bereikt.

Oplossingsgerichte Therapie (HBO):
Oplossingsgerichte therapie is een uiterst effectieve methode om cliënten met psychische problemen te behandelen. De aanpak bij oplossingsgericht werken verschilt sterk van de meeste andere therapievormen. Oplossingsgerichte therapie concentreert zich niet zo zeer op de problemen van de cliënt, maar op de oplossing.

NGH Parts Therapy:
Parts Therapy wordt veelal gebruikt bij cliënten met een interne conflictsituatie, zoals bijvoorbeeld bij 'stoppen met roken'. Enerzijds wil de cliënt stoppen maar anderzijds komt hij ook met argumenten om door te gaan met roken. Bij Parts Therapy wordt (zelf)hypnose ingezet om deze twee gedeelten (parts) met elkaar te laten communiceren om tot een oplossing te komen.

Life coaching:
Coaching spitst zich meestal toe op één levensgebied. Lifecoaching richt zich op alles wat een rol speelt in het leven van de cliënt. Zaken als relaties, werk, familie, financiën, persoonlijkheid en geloof, worden geïnventariseerd, geoptimaliseerd en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Afstemming van levensgebieden en het vinden van de juiste balans ertussen is de specialiteit van een lifecoach.

Afslankingsconsulent:
Een gezonde voeding is de basis voor een goede gezondheid. Een voedingsconsulent stelt onder andere een voedingspatroon op. Op die manier helpt hij onder andere mensen met overgewicht om slanker te worden door gebruik te maken van aangepaste voedingsschema's.

Kindervoedingsadviseur:
Een gezonde en evenwichtige voeding is belangrijk voor kinderen. In een maatschappij waar ze dagelijks geconfronteerd worden met snoep, fastfood en andere lekkernijen is dit niet altijd even eenvoudig. Een kindervoedingsadviseur geeft ouders en kinderen het juiste advies. Hij leert hen de juiste gewoontes aan voor een gezond en gelukkig leven!

Criminologie (HBO):
Gedragswetenschap die als studieobject het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.

Verhoorcoach:
Het coachen van professionele politieverhoorders (vanuit een regiekamer), waarbij de psychologie van de mens centraal staat.

Verhoorder kwetsbare personen:
Het verhoren van mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een cognitieve functie stoornis en/of een psychiatrische stoornis.

Onderzoeker zedenzaken:
Het voeren van traumatische gesprekken met slachtoffers, getuigen en verdachten in zedenzaken, alsmede het uitvoeren van het verdere onderzoek en de juridische verslaglegging hiervan.