Brainspotting

(BSP)

Brainspotting (BSP) is ontstaan vanuit de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over problemen te spreken of ervaringen te analyseren.

BSP is een krachtige therapeutische methode die werkt door de onderliggende neurofysiologische [1] bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, dissociatie [2] en andere complexe symptomen te identificeren, te verwerken en uiteindelijk los te laten.

BSP is met andere woorden een methode die begint waar de meeste klassieke gesprekstherapieën eindigen. Met BSP is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden.

BSP werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren (figuur 1) en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te spreken of je ervaringen te analyseren. BSP richt zich rechtstreeks op de onderliggende somatische (lichamelijke) / neurofysiologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd. 

                          Figuur 1

Een brainspot komt overéén met een oogpositie die verbonden is aan de emotionele activatie van een traumatisch of gevoelsmatig beladen probleem in het brein [3].

Brainspotting is een krachtige therapievorm om o.a. angst gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS), obsessief-compulsieve stoornis (OCD) of paniekaanvallen aan te pakken. Brainspotting laat zich ook uitstekend integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Brainspotting kan een zeer nuttige aanvulling zijn op lichaamsgerichte therapieën zoals acupunctuur, biofeedback, fysiotherapie, haptonomie, chiropractie, enzovoort.

Meer informatie over brainspotting kunt u vinden op:

Voetnoten

[1] Neurofysiologie handelt over de functies en de werking van de hersenen

[2] Dissociatie, een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin
bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden
geplaatst, tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of minder samenhang vertonen. (Bron: Wikipeda)
[3] Hoogst waarschijnlijk de amygdala, hippocampus of de orbitofrontale cortex van het limbische
systeem